ماری روت باتوآ

ماری روت باتوآ- Marie Ruth Batoua (متولد ۱۳۷۶٫۰۹٫۰۲)  ۱۹۹۷٫Nov.23 وی در ساحل آج به دنیا آماده در خانواده ای موزیسین ، پدر او رهبر گروه کر کلیسا بوده و دارای یک ارکستر بزرگ گروه کر است.  ماری از کودکی …