پرنا کوه گیوی

  پرنا كوه گيوى متولد ۱۳۶۳ ليسانس نوازندگى دانشگاه هنر تهران ١٣٨٩ موسيقى را با ساز پيانو آغاز و پس از انتخاب گيتار بعنوان ساز تخصصى ، به فراگيرى گيتار فلامنكو نزد شاهين علوى ، گيتار كلاسيك نزد عل…