سارا پارسایی

سارا پارسايی در سال ۱۳۷۵ و در خانواده اي اهل هنر به دنيا امد. به دليل حرفه ي پدرش سال هايي از نوجواني را مشغول كار تئاتر بود. سپس به صورت اتفاقي تصميم گرفت ادامه تحصيل خود را به صورت جدي در زمينه موسي…