شانیا شهریاری

شانیا شهریاری شانيا شهرياري متولد ١٣٧٧ از سال سوم دبستان شروع به خواندن موسيقي كردم و از طريق يكي از دوستانم با هنرستان موسيقي اشنا شدم  و سال ١٣٨٨ وارد هنرستان شدم و شروع به نواختن ترومپت نزد استاد ن…