مهرناز دبیرزاده

مهرناز دبيرزاده متولد ١٣٦٢..آموزش تمبك از سن ١٤  سالگي زير نظر آقايان،مرتضي طبيبي و استاد ارژنگ كامكار…همكاري با گروه هاي،چهل دف،يوشيج،درياي راز،آواي مهرباني،پريشاد،خنياگران مهر و… تقدير ش…