آوا منبری

آوا منبری آوا منبري متولد دي ماه ١٣٦٨ در تهران است. در ٦ سالگي آموزش ارف را نزد استاد ناصر نظر آغاز كرد. سپس ساز تخصصي پيانو را نزد خانم مهرك صفائيه فراگرفت. پدرش جمال الدين منبري، استاد آواز و سنتور …