آرمیتا فهیمی

آرمیتا فهیمی آرمیتا فهیمی ،متولد بیست و چهارم مرداد ماه سال شصت و سه در شهر اهواز . موسیقی را از کودکی و با هدیه گرفتن یک ارگ Casio SA-21از برادر بزرگترش و به صورت غیر آکادمیک آموخت.تا نه سالگی در اهو…