گروه پلاریس در شهریور ماه ۱۳۹۲ برای اولین بار روی صحنه رفته است و تا کنون این روند ادامه پیدا کرده و بسیاری از بانوان ایرانی با پلاریس آشنا شده اند.

 1. شهریور ۱۳۹۲
  دو روز اجرا در تالار وحدت
 2. بهمن ۱۳۹۲
  اجرا در جشنواره فجر
 3. اسفند ۱۳۹۲
  دو روز اجرا در تالار وحدت
 4. شهریورماه ۱۳۹۳
  دو روز اجرا در تالار وحدت
 5. بهمن ماه ۱۳۹۳
  اجرا در جشنواره فجر
 6. اسفندماه ۱۳۹۳
  دو روز اجرا در تالار وحدت
 7. خرداد ماه ۱۳۹۴
  دو روز اجرا در تالار وحدت
 8. دیماه ۱۳۹۴
  دو روز اجرا در تالار وحدت با همراهی خانم پری زنگنه
 9. مردادماه ۱۳۹۵
  دو روز اجرا ۳ سانس در فرهنگسرای نیاوران
 10. شهریورماه ۱۳۹۵
  دو روز اجرا در تالار وحدت